De geschiedenis van de Blokwhere

Basisschool de Blokwhere komt voort uit de St Jozefschool A. Deze school stond aan de Edammerweg in de oude kom van Volendam. In 1977 verhuisde de hele schoolbevolking naar een nieuw pand aan de Val van Urk in een nieuwbouwwijk. De toenmalige directeur wilde afstappen van de traditie dat bij de naamgeving van een school in Volendam altijd werd gekozen voor de naam van een katholieke heilige. Bij die verhuizing werd daarom de naam van onze school gewijzigd in de Blokwhere. Dat was de naam van het grondperceel waarop de school werd gebouwd.

Nieuwe lokatie op de Broeckgouw

In de wijk rond de Blokwhere was vanaf ongeveer 2010 sprake van een sterke terugloop van het aantal geboortes. Vanaf 2011 ging het ernaar uitzien dat onze school zou moeten fuseren of zelfs zou worden opgeheven. Geheel onverwacht werd in 2012 door het gemeentebestuur van Edam-Volendam aan de SKOV gevraagd medewerking te verlenen aan het stichten van een tweede school in de nieuwste wijk van Volendam, de Broeckgouw. De keuze hiervoor viel op de Blokwhere. 

Verhuizing

Op 3 april 2013 werd de eerste paal voor de nieuwe school geslagen door toenmalig wethouder Gina Sombroek en medio februari 2014 werd het pand opgeleverd. In de daaropvolgende maanden werden alle spullen gefaseerd overgebracht naar de nieuwe school aan de Oosterom. Om kinderen op onze nieuwe school te kunnen plaatsen uit de omringende wijken werd in de aanloop naar de verhuizing alvast een kleutergroep gestart en tijdelijk gehuisvest in de Petrusschool en daarna ook nog een groep op ’t Kofschip.

Door de reeds ingezette krimp van de Blokwhere aan de Val van Urk hadden we geen kinderen voor groep 3. Het toeval wilde dat in dat jaar sprake was van een veel te grote groep 3 op 't Kofschip. Uiteindelijk waren 16 ouderparen bereid om hun kind over te plaatsen naar de oude Blokwhere aan de Val van Urk die dan na de opening mee zouden verhuizen naar het nieuwe pand aan de Oosterom. De SKOV regelde vervoer voor deze kinderen en dat gebeurde ook nog gedurende twee jaar voor een aantal kinderen uit de omgeving van de oude Blokwhere.

Opening door burgemeester van Beek

De officiële opening werd op 3 mei 2014 verricht door burgemeester Van Beek. Op 6 mei 2014 kwamen alle kinderen voor de eerste keer naar onze nieuwe school. Vanaf dat moment was onze school weer helemaal compleet met kinderen in groep 1 t/m groep 8.