Visie

De Blokwhere wil kinderen in een veilige omgeving hun talenten laten ontdekken, met respect voor anderen. Door het geven van goed onderwijs geven wij kinderen alle kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich deels van nature, omdat ze nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen willen leren. Bij sommige kinderen is dit niet vanzelfsprekend en daarbij bieden wij de juiste ondersteuning. Zo blijven we kinderen uitdagen zichzelf te verbeteren en hun grenzen te verleggen.

Samen met de ouders en de leerlingen willen wij een gezellige sfeer creëren op school waar alle kinderen zich thuis en gewaardeerd voelen. Wij willen, op onze school, een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. We begeleiden de kinderen en proberen met een preventieve aanpak onderwijs- en ontwikkelingsproblemen in een vroeg stadium te signaleren. Door vroeg in te springen op problemen kunnen deze snel opgelost worden.

Het pedagogisch klimaat op de Blokwhere

Wij zijn erop gericht dat alle kinderen zich veilig voelen. Ouders, leerkrachten en leerlingen moeten respectvol met elkaar omgaan en pesten is dus niet acceptabel. Dit wordt direct aangepakt zodat erger kan worden voorkomen. De Blokwhere is in het bezit van het protocol ‘de Veilige School’. Daarin wordt beschreven op welke wijze de sociale en fysieke veiligheid van kinderen en leerkrachten wordt gegarandeerd. Op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis, ze pesten niet, maken geen ruzie en vechten niet. Wanneer dit wel gebeurt, dan neemt de school maatregelen. De Blokwhere tolereert geen discriminatie en seksuele intimidatie, we hebben een vertrouwenspersoon en er is een klachtenregeling. Daarnaast hanteren we het pestprotocol. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op onze school.

De kernwaarden van de Blokwhere zijn:

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen
  • Creativiteit
  • Verwondering
  • Plezier

Kernkwaliteiten

Wij vinden het belangrijk dat de leraren een positieve uitstraling hebben. Wij vragen ze dan ook om positieve verwachtingen uit te spreken naar de leerlingen. Hierbij nodigen ze kinderen uit om hun eigen mening, ideeën en ervaringen te delen. Samen maken we van de Blokwhere een veilige omgeving waar we met respect met elkaar omgaan en de talenten van kinderen ontdekken en ontplooien.

De kernkwaliteiten van de Blokwhere:

  • Wij zijn betrokken en hulpvaardig.
  • Wij zijn open en benaderbaar.
  • Wij zorgen voor en rustige leeromgeving.
  • Wij creëren een veilig klimaat.