Home / Onze school / SKOV

SKOV


Onze school valt net als alle andere scholen in Volendam onder de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Als er in deze website gesproken wordt over het bevoegd gezag, dan bedoelen wij het bestuur van deze stichting.

De stichting is opgericht op 20 feb 1964.

Het adres van de Stichting is:
Postbus 58
1130 AB Volendam
Telefoon: 0299-399290

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)