Home / Onze school / Over ons

Over ons


Basisschool de Blokwhere valt, net als de overige basisscholen in Volendam, onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. De stichting en de leerkrachten die bij de stichting werken, beschouwen het basisonderwijs als meer dan alleen maar een onderwijsinstelling waar kinderen dagelijks een portie leerstof krijgen voorgeschoteld.

Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat, is dat een grote stap voor het kind en een belangrijke gebeurtenis voor de ouders of verzorgers. U vertrouwt uw kind toe aan de school en deelt met de leerkrachten de verantwoordelijkheid.
De basisschool legt de basis voor al het onderwijs dat uw kind doorloopt. Het basisonderwijs is bedoeld voor alle kinderen vanaf vier tot ongeveer twaalf jaar. Dan breekt het moment aan waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Het basisonderwijs heeft in de afgelopen jaren vele veranderingen ondergaan en is eigenlijk niet meer te vergelijken met het onderwijs dat u heeft genoten op de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Toen kenden we de kleuterschool met twee klassen en de lagere school met zes klassen. Tegenwoordig spreken we over één basisschool met acht groepen.
De groepen 1 en 2 zijn in plaats gekomen van de vroegere kleuterschool. Hier leren de kinderen o.a. alle voorwaarden om in de groepen 3 t/m 8 te kunnen rekenen, schrijven, lezen, enz. Na groep 8 gaan de kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs.

De hele manier waarop onderwijs wordt gegeven, is sterk veranderd en er zijn in de loop der jaren zelfs enkele nieuwe vakken bijgekomen. Ook de manier waarop kinderen met de leerstof omgaan is nogal veranderd. De kinderen zijn veel zelfstandiger bezig met het verwerken van de leerstof. Er wordt tegenwoordig, vooral in de hogere groepen, veel aandacht besteed aan werkstukken, spreekbeurten of presentaties en aan het zelfstandig werken.
De computer is helemaal geïntegreerd in het onderwijsleerproces. Op onze school staan in alle groepen computers en dagelijks werken kinderen hier zelfstandig mee, onder leiding van de leerkracht of een hulpouder. Al onze lokalen zijn voorzien van digitale borden en bieden ongekend veel mogelijkheden.

Tegenwoordig zijn de ouders ook veel meer betrokken bij de school. Ouders verlenen vaak hand- en spandiensten, helpen mee bij bepaalde lessen of praten mee over hoe het onderwijs eruit zou kunnen zien.

We gaan er vanuit, dat uw kind bij ons op school een hele fijne en vooral ook leerzame tijd zal doorbrengen. Wij zullen er alles aan doen om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten zijn en we danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.