Nieuwsarchief


Sinterklaasfeest (Toegevoegd op 01-12-2018)
Kerstvakantie (Toegevoegd op 01-12-2018)
Kerstviering op de Blokwhere (Toegevoegd op 01-12-2018)
Nieuwe meubels (Toegevoegd op 01-12-2018)
Centrale eindtoets basisonderwijs (Toegevoegd op 01-12-2018)
Juf Linda is bevallen van een dochtertje (Toegevoegd op 01-12-2018)
Sinterklaas op de Blokwhere (Toegevoegd op 01-12-2018)
Studiedag 6 december (Toegevoegd op 01-12-2018)
Nieuws van Sinterklaas (Toegevoegd op 02-11-2018)
Eerste rapport groepen 3 t/m 8 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Belangrijk bericht van de overblijf (Toegevoegd op 02-11-2018)
Kinderboekenweekactie (Toegevoegd op 02-11-2018)
Fietsverlichtingcontrole (Toegevoegd op 02-11-2018)
Nieuws van groep 5 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Nieuws van groep 8 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Nieuws van groep 1 en 2 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Nieuws van groep 7 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Voorstelling 'ei' (Toegevoegd op 02-11-2018)
Nieuws van groep 3 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Kinderenboekenweekactie! (Toegevoegd op 03-10-2018)
Fietsverlichtingcontrole (Toegevoegd op 30-09-2018)
Toetsen groep 8 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Vliegende sportbrigade (Toegevoegd op 30-09-2018)
Ouderbijdrage 2018 - 2019 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Herfstvakantie (Toegevoegd op 30-09-2018)
Foto's kermis (Toegevoegd op 30-09-2018)
Formatie (Toegevoegd op 30-09-2018)
Theatervoorstelling groep 4 en 5 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Schoolmaatschappelijk werk (Toegevoegd op 30-09-2018)
Oudergesprekken groep 1 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Theatervoorstelling groep 6 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Nieuws van groep 6 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Kinderboekenweek (Toegevoegd op 30-09-2018)
Nieuws van groep 3 (Toegevoegd op 30-09-2018)
Studiedag 3 oktober (Toegevoegd op 30-09-2018)
Fijne vakantie (Toegevoegd op 22-07-2018)
Laatste vrijdag (Toegevoegd op 22-07-2018)
Laatste schoolweek (Toegevoegd op 22-07-2018)
Fijne vakantie (Toegevoegd op 19-07-2018)
School Maatschappelijk Werker (Toegevoegd op 19-07-2018)
Afscheidsavond groep 8 (Toegevoegd op 19-07-2018)
Gerro & Esther + Sportcentrum Atlas (Toegevoegd op 12-07-2018)
Schoolreisje groep 1 t/m 3 (Toegevoegd op 10-07-2018)
High Tea (Toegevoegd op 09-07-2018)
Kamp groep 8! (Toegevoegd op 30-06-2018)
Vervanging zwangerschappen (Toegevoegd op 26-06-2018)
Personeelswisselingen 2018 - 2019 (Toegevoegd op 26-06-2018)
Schoonmaakavond kleutergroepen (Toegevoegd op 26-06-2018)
Oudergesprekken kleutergroepen (Toegevoegd op 26-06-2018)
Muziekvoorstelling 'De Vuilnisboot' (Toegevoegd op 26-06-2018)
De best of 7 (Toegevoegd op 26-06-2018)
Laatste schooldag en begin zomervakantie (Toegevoegd op 26-06-2018)
Afscheidsavond groep 8 (Toegevoegd op 26-06-2018)
Medewerkersavond (Toegevoegd op 26-06-2018)
Sportcentrum Atlas groep 8 (Toegevoegd op 26-06-2018)
Gerro en Esther groep 8 (Toegevoegd op 26-06-2018)
Juffendag (Toegevoegd op 26-06-2018)
Afsluitingsviering communie (Toegevoegd op 26-06-2018)
Studiedag (Toegevoegd op 26-06-2018)
Schoolreisje (Toegevoegd op 26-06-2018)
Schoolkamp (Toegevoegd op 26-06-2018)
Wenochtend kleuters naar groep 3 (Toegevoegd op 26-06-2018)
Clownesk (Toegevoegd op 26-06-2018)
Rijksmuseum bezoek groep 8 (Toegevoegd op 14-06-2018)
Kamp (Toegevoegd op 25-05-2018)
Rijksmuseum bezoek groep 8 (Toegevoegd op 25-05-2018)
Politiebezoek groep 8 (Toegevoegd op 25-05-2018)
Voorlichting 'Online Veiligheid' groep 8 (Toegevoegd op 25-05-2018)
Bezoek bibliotheek groep 8 (Toegevoegd op 25-05-2018)
Afsluitingsviering communie (Toegevoegd op 25-05-2018)
Bibliotheekbezoek groep 4 (Toegevoegd op 25-05-2018)
Schoolreisjes groep 1 t/m 7 (Toegevoegd op 25-05-2018)
Cito Eindtoets (Toegevoegd op 26-04-2018)
Verkeerslessen groep 5 en 6 (Toegevoegd op 26-04-2018)
Thema fit en gezondheid groepen 1 en 2 (Toegevoegd op 26-04-2018)
Maandsluiting (Toegevoegd op 26-04-2018)
Koningsspelen groepen 3 en 4 (Toegevoegd op 26-04-2018)
Koningsspelen groepen 1 en 2 (Toegevoegd op 26-04-2018)
Koningsspelen (Toegevoegd op 26-04-2018)
Kinderen tussen de middag vroegtijdig naar school (Toegevoegd op 26-04-2018)
Eind-meivakantie (Toegevoegd op 26-04-2018)
Tweede Pinksterdag (Toegevoegd op 26-04-2018)
Hemelvaart (Toegevoegd op 26-04-2018)
Meivakantie (Toegevoegd op 26-04-2018)
Schoolreisjes groep 1 t/m 7 (Toegevoegd op 26-04-2018)
Groepen 7 & 8: Koningsspelen! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Het opvoedspreekuur (Toegevoegd op 17-04-2018)
Maandsluiting (Toegevoegd op 30-03-2018)
Bibliotheek bezoek groep 4 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Verkeersexamens groep 7 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Werkzaamheden rond deze school (Toegevoegd op 30-03-2018)
Cito Eindtoets groep 8 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Bibliotheek bezoek groep 8 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Klasselunch groep 8 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Zwangerschapsverlof en vervanging juf Tiny (Toegevoegd op 30-03-2018)
Boerderijbezoek groep 5 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Eerste Communie (Toegevoegd op 30-03-2018)
Danslessen groep 4 door juf Lize (Toegevoegd op 30-03-2018)
Meivakantie (Toegevoegd op 30-03-2018)
Koningsdag (Toegevoegd op 30-03-2018)
Tweede Paasdag (Toegevoegd op 30-03-2018)
Rapport groep 3 t/m 8 (Toegevoegd op 30-03-2018)
Cursus opvoeden & zo (Toegevoegd op 15-03-2018)
Staking 14 maart (Toegevoegd op 08-03-2018)
Op tijd aanwezig (Toegevoegd op 22-02-2018)
Basketbalclinic voor groep 5 t/m 7 (Toegevoegd op 22-02-2018)
Bowlingtoernooi voor groepen 5 en 6 (Toegevoegd op 22-02-2018)
Scholenschaaktoernooi (Toegevoegd op 22-02-2018)
Paassfeer op school (Toegevoegd op 22-02-2018)
Carnaval in de kleutergroepen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Studiedag maandag 26 maart (Toegevoegd op 22-02-2018)
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Bezoek boerderij groep 7 (Toegevoegd op 22-02-2018)
Kunstproject (Toegevoegd op 22-02-2018)
Klasselunch voor groep 8 (Toegevoegd op 22-02-2018)
Bezoek bibliotheek aan groep 8 (Toegevoegd op 22-02-2018)
Vormselviering groep 8 (Toegevoegd op 22-02-2018)
Danslessen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Eerste Communie (Toegevoegd op 22-02-2018)
Project groep 5 (Toegevoegd op 05-02-2018)
Proeftoets Cito Eindtoets (Toegevoegd op 05-02-2018)
Gastspreker Tweede Wereldoorlog groep 8 (Toegevoegd op 05-02-2018)
Afname Cito-toetsen (Toegevoegd op 05-02-2018)
Groep 6 naar de bieb! (Toegevoegd op 05-02-2018)
Kunstproject (Toegevoegd op 05-02-2018)
Schoolschoonmaak (Toegevoegd op 05-02-2018)
Meester Raoul (Toegevoegd op 05-02-2018)
Winterparcours groep 3 in Zwembad de Waterdam (Toegevoegd op 05-02-2018)
Letterfeest in groep 3 (Toegevoegd op 05-02-2018)
Vormselviering groep 8 (Toegevoegd op 05-02-2018)
Voorbereiding knutselwerkjes Communieproject (Toegevoegd op 05-02-2018)
Bezinningsavond (Toegevoegd op 05-02-2018)
Presentatieviering Eerste Communie (Toegevoegd op 05-02-2018)
Studiemiddag op 5 maart (Toegevoegd op 05-02-2018)
Studiedagen in de komende weken (Toegevoegd op 05-02-2018)
Eigen muziekvoorstelling (Toegevoegd op 24-01-2018)