Wordt het niet eens tijd voor ander beleid waarbij ouders zelf een school kunnen kiezen?

Het plaatsingsbeleid staat vaak ter discussie. Het niet zelf kunnen kiezen van een school is voor de meeste ouders een groot dilemma. Sinds vorig jaar is een ‘Commissie van Wijzen’ aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal scenario’s om veel meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen en voorkeuren van ouders. Het kiezen van voorrangsregels speelt hierin een grote rol.

Daarnaast is het bepalend hoe de toekomst van de scholen in Volendam eruit gaat zien.