Werkzaamheden rond deze school


Het zal u niet zijn ontgaan dat achter onze school graafwerkzaamheden plaatsvinden. De waterpartij wordt hier verder uitgegraven. Op het terrein daarachter wordt voor onze school een terrein voorbereid waar wij gebruik van mogen maken. In samenspraak met de SKOV, de gemeente en Jantje Beton hebben we al enkele plannen uitgewerkt.
 
Aan de voorzijde van onze school vorderen de bouwwerkzaamheden aan de flats gestaag. Rond eind april zullen deze worden opgeleverd. Dan zullen ook weer alle parkeervakken beschikbaar zijn.
We blijven u met klem vragen om uw auto vooral netjes in de parkeervakken te plaatsen en niet her en der langs de straat. Dit veroorzaakt onveilige en onoverzichtelijke situaties. We rekenen op uw aller medewerking in het belang van de kinderen.

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Sinterklaasfeest (Toegevoegd op 01-12-2018)
Kerstvakantie (Toegevoegd op 01-12-2018)
Kerstviering op de Blokwhere (Toegevoegd op 01-12-2018)
Nieuwe meubels (Toegevoegd op 01-12-2018)
Centrale eindtoets basisonderwijs (Toegevoegd op 01-12-2018)
Juf Linda is bevallen van een dochtertje (Toegevoegd op 01-12-2018)
Sinterklaas op de Blokwhere (Toegevoegd op 01-12-2018)
Studiedag 6 december (Toegevoegd op 01-12-2018)
Nieuws van Sinterklaas (Toegevoegd op 02-11-2018)
Eerste rapport groepen 3 t/m 8 (Toegevoegd op 02-11-2018)
Meer nieuws...