Het opvoedspreekuur


Het opvoedspreekuur
Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het opvoedspreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het opvoedspreekuur is bedoeld voor ouders met beginnende of iets langer bestaande opvoedvragen of –problemen. Ouders kunnen kosteloos terecht voor een adviserend of ondersteunend gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de opvoedvraag of –probleem van ouders besproken, worden er doelen gesteld en gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt om de doelen te kunnen bereiken. Er wordt o.a. gewerkt volgende de methode Triple-P (Positief Opvoeden).
Veelvoorkomende vragen die we tijdens het opvoedspreekuur tegen komen:
  • Hoe ga ik om met drift en andere gevoelens van mijn kind?
  • Hoe kan ik duidelijk regels stellen en zorgen dat mijn kind zich er aan houdt?
  • Mijn kind is brutaal. Wat kan ik hier aan doen?
  • Mijn kind luistert slecht, thuis én op school. Wat kunnen we doen?
  • Mijn kind wordt geplaagd. Hoe kan ik hem/haar hier het beste in begeleiden?
  • Mijn kind vind het eng om bij andere kinderen te spelen. Hoe kan ik dit het beste stimuleren?
  • Mijn kind eet/slaapt slecht. Wat kan ik hier aan doen?
Persoonlijk advies biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op deze specifieke vragen en gericht advies te geven aan ouders. Het opvoedspreekuur is anoniem. Dat wil zeggen dat wij geen dossier bijhouden en de aantekeningen na de laatste afspraak vernietigd worden.
Als uit de gesprekken blijkt dat er meer of andere ondersteuning nodig is, dan wordt samen met de ouders gekeken (soms ook in overleg met school of andere betrokken hulpverleners) wat de beste vorm van ondersteuning of zorg voor de ouder en/of hun kind is. Ook helpt de pedagogisch adviseur om de doorverwijzing soepel te laten verlopen.

Wanneer is onze pedagogisch adviseur aanwezig?
Elke 2de en 4de dinsdagmiddag, elke 2de en 4de woensdagochtend en elke 1ste en 3de vrijdagochtend van de maand.

Waar?
Alle afspraken vinden plaats in het Centrum voor Jeugd en Gezin Edam-Volendam, gevestigd aan de Wieringenlaan 1a, 1132 MB te Volendam.

Afspraak maken
U kunt zelf een afspraak maken op www.opvoedspreekuur.nl of telefonisch via 0299-748004.
 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Mindfulness voor kinderen (cursus) (Toegevoegd op 08-01-2019)
Aan het einde van dit kalenderjaar (Toegevoegd op 31-12-2018)
Nieuws van groep 7 (Toegevoegd op 31-12-2018)
Nieuws van groep 1 en 2 (Toegevoegd op 31-12-2018)
Afname van de Cito M toetsen (Toegevoegd op 31-12-2018)
Wist u dat... (Toegevoegd op 31-12-2018)
Voetbaltoernooi in de kerstvakantie (Toegevoegd op 31-12-2018)
Nieuws van groep 3 (Toegevoegd op 31-12-2018)
Dank aan alle hulpouders (Toegevoegd op 31-12-2018)
Kerststukjes maken (Toegevoegd op 31-12-2018)
Meer nieuws...