Home / Onze school / De Ouderraad

De Ouderraad


De Ouderraad vormt een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met het team wordt enkele keren per jaar vergaderd. Het gaat dan niet altijd over zaken die direct betrekking hebben op de inhoud van ons onderwijs maar wel een onmisbare schakel vormen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Tot de taken van een Ouderraad mogen we rekenen:

• verzorgen Sinterklaascadeautjes en hulp bij Sint- en Kerstvieringen;
• innen en beheren ouderbijdrage;
• hulp bij activiteiten laatste schoolweek;
• verzorgen medewerkersfeest;
• verzorgen afscheid groep 8;
• hulp bij schoolreisjes en excursies;
• hand- en spandiensten in de school.

We mogen ons gelukkig prijzen met zo’n actieve Ouderraad die steeds klaar staat bij allerlei dingen die binnen de school georganiseerd of aangepakt worden.
Alle leden hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor de enorme inzet en positieve instelling t.o.v. onze school.

Samenstelling Ouderraad

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Dhr. Ger de Boer
Secretaris: Dhr. Cas Sombroek
Penningmeester: Mevr. Ingrid Tol-Spreeuw

Overige leden:
Mevr. Linda Doodeman-Karregat
Mevr. Karin Koning Bond
Mevr. Willy Mol-Zwarthoed
Mevr. Alida Schokker
Mevr. Tiny Kras 
Mevr. Geeske de Boer 

Steeds wordt geprobeerd om van elke groep van onze school een vertegenwoordigende ouder zitting te laten nemen in de Ouderraad. De Ouderraad benadert zelf nieuwe kandidaten die de plaats innemen van leden die afscheid nemen.